REKRUTACJA ZSA-T

TECHNIK ROBOTYK

 Zawód technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości.     

Technik robotyk jest zawodem interdyscyplinarnym łączącym zagadnienia z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki oraz informatyki – jako dziedziny wiedzy o programowaniu. Polega na obsłudze i programowaniu robotów przemysłowych, sterowaniu ruchem tych robotów oraz planowaniu zadań w ramach robotyzacji procesów produkcyjnych.

Absolwent naszej szkoły po ukończeniu technikum w zawodzie technik robotyk będzie przygotowany do:

  • wykonywania zadań zawodowych w zakresie montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
  • dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów,
  • wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych,
  • czytania, wykonywania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów,
  • montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów.

 W zakresie eksploatacji i programowania robotów przemysłowych absolwent będzie przygotowany do:

  • obsługiwania i eksploatacji i programowania robotów przemysłowych,
  • wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych
  • planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

Uczniowie technikum w zawodzie technik robotyk zdobywają wiedzę i umiejętności
z elektrotechniki, elektroniki, programowania i mechaniki, automatyki oraz informatyki. Technicy robotyki są szczególnie potrzebni w branżach: maszynowej, motoryzacyjnej, elektronicznej i komputerowej.

Next Post

Previous Post

© 2022 REKRUTACJA ZSA-T

Theme by Anders Norén