REKRUTACJA ZSA-T

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje projekty graficzne
o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, a także książek, folderów, ulotek, plakatów, etykiet na opakowaniach produktów, wizytówek.

W trakcie nauki na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczeń zdobędzie wiedzę
i umiejętności w zakresie:

  • wykonywania projektów graficznych i przygotowywania ich do druku,
  • przygotowania publikacji elektronicznych,
  • druku cyfrowego,
  • obróbki druków cyfrowych,
  • planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
  • drukowania i obróbki druków 3D.

Technicy grafiki i poligrafii cyfrowej są zatrudniani w agencjach reklamowych, drukarniach, firmach wydawniczych, studiach graficznych, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw. Od umiejętności technika grafiki zależy ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

W czasie nauki w technikum uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe, uzyskując tytuł technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zdany egzamin dojrzałości daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Next Post

Previous Post

© 2022 REKRUTACJA ZSA-T

Theme by Anders Norén