REKRUTACJA ZSA-T

PSZCZELARZ

Pszczelarz to osoba zajmująca się profesjonalnym pozyskiwaniem miodu na terenie podległej pasieki. Pszczelarz dba o stworzenie odpowiednich warunków dla pszczół; zajmuje się uprawą odpowiednich roślin w bezpośrednim sąsiedztwie pasieki, przeprowadza bieżące naprawy i prace konserwacyjne uli, wiosną poszerza gniazda, monitoruje stan roju pszczół, zbiera miód gromadzony w ulach, a także zajmuje się jego sprzedażą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz będzie przygotowany do:

  • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi,
  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej,
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich,
  • pozyskiwania, konserwowania, przechowywania i sprzedaży produktów pszczelich zgodnie z obowiązującymi normami,
  • planowania i wykonania zabiegów składających się na wychów matek pszczelich oraz rozpoznawania i zwalczania chorób pszczół.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia:

  • firmy specjalizujące się w produkcji, przetwarzaniu i sprzedaży miodu oraz innych produktów pszczelich,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się chowem i hodowlą pszczół,
  • własna działalność gospodarcza (pasieka lub indywidualne gospodarstwo rolne).

Next Post

Previous Post

© 2022 REKRUTACJA ZSA-T

Theme by Anders Norén