REKRUTACJA ZSA-T

PIEKARZ

Wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale, itp. Jego podstawowym zadaniem jest wyprodukowanie pieczywa z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i mikrododatków – zgodnie z recepturą. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece oraz aparatury kontrolno – pomiarowe.

Miejscem pracy piekarza są wszystkie piekarnie, hale produkcyjne, magazyny wyrobów gotowych.

W naszej szkole uczeń zdobędzie wiedzę i  umiejętności w zakresie wypieku chleba i innych wyrobów galanterii piekarskiej.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: technika w produkcji piekarskiej, technologie produkcji piekarskiej, działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym, język obcy w produkcji piekarskiej.

Egzaminy

Nauka na kierunku kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Next Post

Previous Post

© 2022 REKRUTACJA ZSA-T

Theme by Anders Norén